oktober 27, 2015 Uncategorized Geen reacties

‘Nederlanders gebruiken te weinig sterke wachtwoorden’

Bij de start van haar jaarlijkse bewustwordingscampagne Alert Online merkt de overheid op dat Nederlanders onder meer te weinig sterke wachtwoorden gebruiken.

Source: ‘Nederlanders gebruiken te weinig sterke wachtwoorden’

Written by Roelof